Blogit 15.2.2016

Arktinen alue hyötyy akateemisen maailman ja liike-elämän yhteistyöstä

Yritysmaailma tarjoaa hedelmällisen ympäristön akateemiselle tutkimukselle.

Arktisen neuvoston antamassa Kiirunan julistuksessa vaaditaan parannusta arktisen alueen taloudellisiin ja sosiaalisiin oloihin. Arktinen neuvosto pitää yritysmaailman roolia merkittävänä.

Arktisen luonnon, ihmisten, yhteisöjen ja talouden vuorovaikutuksen tutkimus auttaa yrityksiä osaltaan tukemaan kehitystä pohjoisilla alueilla.

Yritysmaailma tarjoaa hedelmällisen ympäristön akateemiselle tutkimukselle. Vuosina 2012–2013 Arctia Shippingin jäänmurtajat kulkivat kotimatkan Alaskasta Eurooppaan Koillisväylää pitkin. Matkalla avautui mahdollisuuksia Ilmatieteen laitoksen jään, meteorologian ja teknisille tutkimuksille.

Ilmastonmuutos, sen hillitseminen ja siihen sopeutuminen ovat tärkeitä aihepiirejä Arktisella alueella.

Ympäristönmuutos Arktisella alueella on seurausta sen ulkopuolisista tapahtumista. Muutoksen hillitsemisen kannalta olennaista ei ole keskittyä arktisen teknologian puutteisiin vaan maailmanlaajuisten hiili- ja muiden päästöjen vähentämiseen. Kysymys on pikemminkin poliittinen kuin teknologinen. Liike-elämä voi tarjota uusiutuvia energian lähteitä ja arktisella alueella paikallisesti tuotettua energiaa hyödyntävää teknologiaa.

Innovaatiorahoituskeskus Tekes on oiva esimerkki kansallisesta panoksesta. Tekes on käynnistänyt sadan miljoonan euron Arktiset meret -tutkimusohjelman.

Hiilivarojen käytössä energianlähteenä ei ole vielä nähty merkittävää maailmanlaajuista käännettä. IPCC:n uusimpien tulosten mukaan käänteentekeviä ratkaisuja kuitenkin tarvitaan kipeästi. Arktisen alueen uusiutuvissa energianlähteissä piilee suuri tulevaisuuden potentiaali.

Arktinen talousneuvosto on valinnut liike-elämän ja akateemisen maailman välisen yhteistyön yhdeksi keskeisistä toiminta-alueistaan. Arktisen alueen eri osa-alueiden monitahoisuuden ja niiden välisen vuorovaikutuksen tutkimukselle on tarvetta.

Teksti:
Kuvat:

Arctia Shipping