Ilmassa 28.7.2016

Teollisuus vaikuttaa merkittävästi pienhiukkaspitoisuuksiin Etelä-Afrikan savannilla

Sulfaatin ilmapitoisuus Etelä-Afrikan savannilla oli moninkertainen ilmamassojen kuljettua teollisten päästölähteiden yli verrattuna ilmaan, jonka kulkeutumisreitin varrella ei teollisuuden päästöjä ollut.

Ilmatieteen laitos oli mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin pienhiukkasten kemiallista koostumusta Botsalanon luonnonsuojelualueella, jossa paikallisia lähteitä ei juuri ollut, mutta jonka lähialueella n. 100–500 km päässä oli merkittäviä lähinnä energiantuotantoon ja kaivostoimintaan liittyviä lähteitä. Ilmamassojen kulkeutumisreittejä tutkimalla havaittiin suuria pitoisuuseroja pienhiukkasissa riippuen hiukkasten lähteistä.

Yksi merkittävä lähde lähialueella on kivihiilellä toimiva energiantuotantolaitos, jossa savukaasuja kuten typen ja rikin oksideja ei poisteta. Mittaustemme mukaan sulfaatin pitoisuus oli yli 10-kertainen verrattuna tilanteeseen, jossa ilmamassat kulkeutuivat savannille alueilta, joilla teollista toimintaa ei ollut. Tuotantolaitoksen läheisyyteen on rakenteilla uusi energiantuotantolaitos, jossa savukaasut on tarkoitus poistaa. Nyt mitattuja pitoisuuksia voidaan tulevaisuudessa käyttää ns. referenssiarvona tutkittaessa uuden tuotantolaitoksen tuottamien päästöjä.

Mittauksia tehtiin kahden lyhyen mittauskampanjan aikana lokakuussa 2007 (paikallinen kevät) ja tammi-helmikuussa 2008 (paikallinen kesä) Botsalanon luonnonsuojelualueella, Etelä-Afrikassa Ilmassa olevien pienhiukkasten kemiallinen koostumus tutkittiin suodatinkeräinten avulla.

Ilmatieteen laitoksen lisäksi mukana tutkimustyössä oli North-West University Etelä-Afrikasta.  Tutkimus oli osana Suomen Akatemian rahoittamaa projektia: Air Pollution in Southern Africa (projektinumero 117505).