Kansainvälisyys 9.12.2016

Arktisuus on Suomelle arkipäivää

Suomella on vuosina 2017 - 2019 sekä Arktisen neuvoston että Arktisen talousneuvoston puheenjohtajuus ja näin poikkeuksellisen vahva asema arktisessa keskustelussa. Ilmatieteen laitos haluaa vuoden aikana nostaa esiin meillä olevaa tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä, haasteista ja siellä tapahtuvasta rajusta ilmastonmuutoksesta.

arctic-council-secretariat_linnea-nordstrom
Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle 5/2017 – 5/2019 väliseksi ajaksi.

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle 5/2017 – 5/2019 väliseksi ajaksi. Puheenjohtajuuskauden toiminnan koordinoinnista vastaa ulkoministeriö. Puheenjohtajuuskauden teemoja ovat mm. ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, kommunikaatioyhteydet sekä läpileikkaavina teemoina Pariisin ilmastosopimus sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. ”Kaikki nämä teemoja, jotka ovat tavalla tai toisella koskettavat Ilmatieteen laitoksen toimintaa”, Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Johanna Ekman toteaa.

Toiminta arktisella alueilla lisääntyy

Ilmastonmuutos on arktisella alueella nopeampaa kuin missään muualla. Ilmastonmuutoksen myötä matkailu, kalastus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja meriliikenne Arktisella alueella tulevat lisääntymään, mikä kasvattaa arktisen ympäristön havainnoinnin ja siihen liittyvän palvelutoiminnan kysyntää.

”Suomen napapiirin pohjoispuolinen alue kuuluu virallisessa määrittelyssäkin arktiseen alueeseen, joten on selvää, että sekä Ilmatieteen laitoksella että myös monella muulla organisaatiolla on jo olemassa olevaa osaamista, jota tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana. Osaaminen on muutettavissa taloudelliseksi hyödyksi koko napapiirin pohjoispuolisella alueella”, Ekman tähdentää.

Kestävä toiminta edellyttää monenlaista yhteistyötä

Turvallinen ja kestävä toiminta arktisella alueella edellyttää tiivistä yhteistyötä, josta yksi esimerkiksi on arktisten alueiden toimintaa tukevien infrastruktuurien kehittäminen ja rakentaminen. ”Monet Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeista keskittyvät arktisten alueiden yhteiskuntien toiminnan sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen uusien älykkäiden tieto- ja viestintätekniikoiden avulla. Samat infrastruktuurit mahdollistavat samalla myös koulutus- ja terveydenhoitopalvelujen kehittämisen alueella, jossa etäisyydet ovat pitkiä”, Ekman sanoo.

haraldfinkler
Tieto- ja viestintätekniikat mahdollistavat samalla myös koulutus- ja terveydenhoitopalvelujen kehittämisen alueella, jossa etäisyydet ovat pitkiä.

Yhteistyötä tarvitaan myös meteorologian saralla, sillä laadukkaat olosuhdepalvelut edellyttävät kattavia havaintotietoja. ”Havaintoverkkoa on kehitettävä niin, että se kattaa arktisen alueen nykyistä huomattavasti paremmin. Havaintoverkon puutteellisuus näkyy tällä hetkellä erityisesti avomerialueella, joka kattaa suuren osan koko Arktikasta.

”Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskausi tarjoaa meille mahdollisuuden nostaa esiin nykyisen havaintoverkoston puutteellisuus. Tarkoituksena on tehdä Arktiselle neuvostolle aloite, jotta sen toivotaan asettavan työryhmän selvittämään arktisen alueen havaintotoimintaa.”

Ilmatieteen laitos haluaa olla mukana edistämässä myös Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n yhteispohjoismaisen havainto- ja palvelukeskuksen perustamista. Keskuksen tavoitteena on eri maiden yhteisvoimin tuottaa lisää tietoa arktisilta alueilta avoimen datan periaatteiden mukaisesti.  ”Hyvä esimerkki tästä on Sodankylän satelliittidatakeskus, jossa vastaanotetaan satelliittietoa arktisilta alueilta. Tietoja voivat hyödyntää ympäristö- ja turvallisuusviranomaiset, mutta koska satelliittidata on saatavilla avoimesti ja pilvipalveluna, havaintoja voivat hyödyntää myös muut, esimerkiksi start upien sovelluskehittäjät.

”Lisäksi tietysti tutkimuksen, politiikan ja liike-elämän vuoropuhelua tulee lisätä, jotta saadaan yhteiskunnan tarpeita selville ja tutkimustietoa voidaan viedä lähemmäksi arkea”, Johanna Ekman kiteyttää.