Kansainvälisyys 19.2.2016

Meteorologian siivellä tasa-arvoasiaa Vietnamiin

Ilmatieteen laitos oli mukana viemässä tasa-arvo-osaamista Vietnamiin Promoserv II-projektin yhteydessä.

Puolitoistapäiväisen työpajan tavoitteena oli lisätä tietämystä ja keskustelua sukupuolten välisestä tasa-arvosta Vietnamissa paitsi työyhteisössä, myös laajemmin yhteiskunnassa.

Promoserv (Promoting Modernisation of Hydrometeorological Services in Việt Nam) on projekti, jonka tarkoituksena on auttaa modernisoimaan Vietnamin hydrometeorologisia palveluita. Projektiin sisältyy muun muassa modernien teknologioiden esittelyä ja koulutusta sääasemien, salamapaikannuksen sekä SmartMet-ohjelmiston avulla. Ydinsubstanssin lisäksi projektiin sisältyy myös henkilöstön kehittämisen aktiviteetteja, joihin tasa-arvoaspekti sisällytettiin.

Toivomus tasa-arvoasioiden ottamiseksi mukaan projektiin nousi Vietnamin ilmatieteen laitoksen henkilöstöltä itseltään sen jälkeen, kun he olivat vierailleet Suomessa projektin ensimmäisen vaiheen merkeissä.

Projektin tasa-arvo-osio kytkeytyy hyvin myös Suomen kehitysyhteistyön läpileikkaaviin tavoitteisiin, joita ovat tasa-arvo, köyhyyden vähentäminen sekä ilmastonmuutos.

Työpajan tavoitteena ei ollut niinkään aktiivisesti muuttaa toimintamalleja, vaan tarjota keskustelunavaus ja pohjaa tuleville toimenpiteille Vietnamissa.

Puolitoistapäiväinen työpaja sujui hyvin: paikalla oli lähes 100 osallistujaa, sekä naisia että miehiä. Osallistujia oli niin Vietnamin ilmatieteen laitoksen pääkonttorista kuin alueyksiköistäkin, joille tarjoutuu harvoin mahdollisuus osallistua vastaaviin koulutuksiin. Kuulolla oli myös laitoksen varapääjohtaja, mikä kertoo paikallisten sitoutumisesta aiheeseen.

Työpajaa vetivät Ilmatieteen laitokselta henkilöstön kehittäjä Satu Vesanen ja meteorologi Ilona Láng. He esittelivät Ilmatieteen laitoksen tasa-arvosuunnitelmaa ja kertoivat tasa-arvoon liittyvästä lainsäädännöstä ja toimintatavoista suomalaisessa yhteiskunnassa ja työpaikoilla. Aiheen ympärillä käytiin myös paneelikeskustelu, jossa myös paikallisen ilmatieteen laitoksen varapääjohtaja oli osallisena. Lisäksi järjestettiin naisille suunnattu pienimuotoisempi työpaja naisten urasuunnitteluun ja uralla etenemiseen liittyen. Esimerkkinä keskusteltiin Ilona Lángin urakehityksestä, sillä tämä linkitti työpajan sopivasti myös projektin ydinsisältöön eli meteorologiaan.

Aihe herätti runsaasti keskustelua. ”On hienoa, että projektin ydinsisällön lisäksi tällaiset aiheet nähdään tärkeinä. Olemme saaneet pienin askelin vietyä paikallisille tietoa osaamisen kehittämisestä ja tasa-arvoaiheista, minkä kautta voidaan pikkuhiljaa vaikuttaa myös siihen miten tekemistä voidaan laajemmin kehittää”, sanoo Satu Vesanen.

Promoserv-projektia ollaan parhaillaan saattamassa päätökseen, mutta yhteistyö Suomen ja Vietnamin ilmatieteen laitosten välillä jatkuu Vaisalan vetämässä korkotukihankkeessa.

”On hauska nähdä, miten tasa-arvotyöpajan opit näkyvät käytännössä vaikka parin vuoden päästä”, toteaa Satu Vesanen.