Kasvot 28.8.2019

Kasvot: Tutkimusprofessori Pekka Verrosen alana ovat ilmakehäprosessit

Pekka Verronen on nimitetty Ilmatieteen laitoksen ja Oulun yliopiston yhteisprofessuuriin, jonka alana on ilmakehäprosessien tutkimus. Viisivuotinen yhteisprofessuuri on käytännön askel Ilmatieteen laitoksen ja Oulun yliopiston välisen yhteistyön tiivistämisessä.

Ilmatieteen laitos ja Oulun yliopisto ovat sopineet avaruustoiminnan lisäämisestä ja yhteistyön tiivistämisestä Sodankylän avaruuskampuksella, jossa sijaitsevat Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskus ja Oulun yliopiston erillislaitos Sodankylän geofysiikan observatorio (SGO). Arktisen avaruuskeskuksen satelliittimaa-aseman kehittäminen on olennainen osa myös Suomen avaruusstrategiaa.

Sodankylän havainnot tutkimuksen tukena

Pekka Verrosen tutkimuskohteena ovat etenkin ilmakehän ylemmät kerrokset ja niihin liittyvien prosessien vaikutus ilmakehän alempiin kerroksiin. Tähän sisältyy muun muassa auringon säteilyn, mukaan lukien elektronien ja protonien vaikutus ilmakehään. Tutkimuksessa yhdistyvät sekä Ilmatieteen laitoksen että Oulun yliopiston tavoitteet.

Verronen käyttää tutkimuksessaan muun muassa Sodankylästä saatavaa dataa polaariotsonia mittaavista satelliiteista sekä maanpinnalla sijaitsevista laitteista.

Tutkimuksessa hyödynnetään Sodankylän avaruuskampukselta saatavaa dataa.

”Kansainvälinen tutkajärjestö EISCAT rakentaa parhaillaan uutta, yläilmakehän ja lähiavaruuden tutkimukseen tarkoitettua EISCAT 3D -sirontatutkaa, jonka tuottaman tiedon hyödyntäminen on yksi tutkimukseni pääteemoista”, hän toteaa.

”Tämän hetken mielenkiintoisimpia tutkimuskysymyksiä on muun muassa otsonimuutosten kytkeytyminen dynaamisesti tuulen ja lämpötilan kautta ylemmästä ilmakehästä alempaan ilmakehään. Myös auringon pakotteen vaihtelun paikallisesta vaikutuksesta ilmastoon tarvitaan vielä lisää tietoa.”

Ryhmäpäälliköstä tutkimusprofessoriksi

Verronen on työskennellyt Ilmatieteen laitoksella vuodesta 1997 lähtien. Hän väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2006 fysiikan alalta aiheenaan ”Ionosphere-atmosphere interaction during solar proton events”.

Verronen siirtyy hoitamaan professuuria Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikön paikalta.