Sää 21.2.2016

Jääkartta voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaiseksi

Ilmatieteen laitoksen Jääpalvelu on ottanut käyttöön uuden jääkarttojen tuotanto-ohjelman.

Varsinainen Itämeren jääkartta säilyy tietosisällön puolesta pääosin ennallaan. Muutos näkyy kartassa hienoisena uudistumisena ja ulkoasun viilauksena. Taustalla on kuitenkin tapahtunut paljon muutosta. Erityisesti jääkartan menetelmällisiä tuotantotapoja on kehitetty. ”Tuotteiden laatu paranee, koska uusi ohjelma mahdollistaa mm. monipuolisemman ja laadukkaamman satelliittikuvien analysoinnin sekä eri lähtötietojen vertailun, ” kertoo Ilmatieteen laitoksen kehityspäällikkö Tuomas Niskanen.

Uusi jääkartan tuotantotapa tuo myös uusia mahdollisuuksia. ”Marraskuun alusta lähtien Ilmatieteen laitos voi tuottaa jääkartan mille tahansa maailman merialueelle huomattavasti ketterämmin sekä vähemmällä työllä kuin aikaisemmin. Myös erilaisten räätälöityjen asiakastuotteiden tekeminen on uuden ohjelman myötä helpottunut. Jääkarttaa voidaan nyt räätälöidä joustavammin asiakkaan omien toiveiden ja tarpeiden mukaan, ja siihen voidaan liittää asiakkaiden toiveiden mukaan ihan uusia tietosisältöjä”, Tuomas Niskanen toteaa.