Sää 9.11.2016

LUOVA vastaa viranomaisten tiedontarpeisiin luonnononnettomuuksissa

LUOVA on viranomaisten ja asiantuntijalaitosten välinen tietokanava, joka varoittaa ja antaa tietoa erilaisista luonnononnettomuuksista sekä Suomessa että muualla maailmassa. Liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa toimiva järjestelmä on ollut käytössä vuoden 2012 alusta alkaen.

Tietoa järjestelmään tuottaa pääasiassa kolme eri viranomaisorganisaatiota. Ilmatieteen laitos vastaa järjestelmän edellyttämästä ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja säähän ja mereen liittyvistä varoituksista. Helsingin yliopiston Seismologian instituutti tuottaa tietoa maanjäristyksistä ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) vastaa vesistötulviin liittyvistä varoituksista.

LUOVA-päivystäjä seuraa tietolähteitä jatkuvasti

itali_ja_asemat
Eri asemien tuottamaa tietoa Norcian kylässä Italiassaa tapahtuneesta tuhoisasta maanjäristyksestä.

Järjestelmän peruspilari on Ilmatieteen laitoksen LUOVA-päivystäjä, joka seuraa eri tieto- ja havaintolähteitä joka päivä vuorokauden ympäri. Näiden tietojen perusteella päivystäjä tuottaa ja välittää tarvittaessa Luova-varoituksia ja ylläpitää järjestelmää. Päivystäjän apuna on laaja ja monipuolinen asiantuntijaverkosto, mikä on yksi LUOVAn vahvuuksista. Yhteistyön toimivuus yli on noteerattu myös kansainvälisesti. Esimerkiksi YK:n alainen Office for Disaster Risk Reduction on arvioinut erittäin positiivisesti LUOVA-järjestelmää Suomea koskevassa maaraportissaan.

Luovan tavoitteena on tukea viranomaisten tilannekuvan muodostamista tarjoamalla mahdollisimman luotettavaa ja valmiiksi analysoitua ennakkotietoa. LUOVA-tiedoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan arvioimaan aina myös onnettomuuksien vaikutuksia ja seurauksia, joilla on merkitystä tehtäessä päätöksiä esimerkiksi pelastustoimenpiteistä tai evakuoinneista.

”Esimerkiksi päivystävä seismologi tekee arvion maanjäristyksessä noin 15 minuutin kuluessa viestin saapumisesta, joten suhteellisen luotettava arvio järistyksen merkityksestä ja potentiaalisista tuhoista on saatavilla LUOVAsta noin puolessa tunnissa. Seismisen ilmiön nopealla ja luotettavalla analyysillä on mahdollista arvioida avun tarvetta jo varhaisessa vaiheessa”, Pekka J. Heikkinen seismologian instituutista kertoo.

Kuvassa Kristiina SŠntti. Ilmatieteenlaitos. SŠŠennuste. Ilman laatu. IlmakehŠ. Saasteet. SŠŠennuste. Myrskyvaroitus. Ukkonen. salamat. Ukonilma. Rajuilma. Sade. Kaatosade. Helsinki 26. Lokakuuta 2010. COMPIC / MAURI RATILAINEN.
LUOVA-koordinaattori Kristiina SäŠntti.

Tilannetietoa viranomaisille yhdestä kanavasta

Ilmatieteen laitoksen Luova-hankkeen koordinaattorina Ilmatieteen laitoksella toimiva yhteyspäällikkö Kristiina Säntti muistuttaa, että LUOVA välittää tietoa pääasiassa viranomaisille, eikä sitä ole tarkoitettu suurelle yleisölle suunnattuun viestintään. LUOVAn välittämän tiedon käyttäjiä ovat mm. Valtioneuvoston tilannekeskus, liikenne- ja viestintäministeriö, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö ja pelastuslaitokset, Puolustusvoimat, Säteilyturvakeskus ja myös SPR. ”Järjestelmää ja sen käyttöliittymää on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla heidän tarpeitaan”, Kristiina Säntti tähdentää.

”Luova-järjestelmän tavoitteena on tuottaa luotettavaa tilannetietoa tapahtuneesta onnettomuudesta juuri viranomaisten toiminnan tueksi. Viranomaisten kannalta on kätevää, että yhden ja saman järjestelmän kautta välitetään sekä kotimaassa että maailmalla tapahtuvista erilaisista luonnononnettomuuksista.” Järjestelmä kertoo yhteenvedon lisäksi mahdolliset muutokset aikaisempaan tilanteeseen, antaa ennakoivaa tietoa, kertoo mahdollisista vahingoista ja vaikutuksista ihmisiin ja omaisuuteen, sekä listaa kriittisen infrastruktuurin, kuten maanjäristysalueen läheisyydessä sijaitsevat ydinvoimalat. Seurattava tilanne voi olla päällä pitkään, jolloin myös esimerkiksi säätilan kehitys vaikuttaa vaikkapa maanjäristyksen pelastustoimiin.

 

LUOVAn on päivystäjän tekemät tärkeät arviot onnettomuuden vaikutuksista.

Ulkoministeriön suuronnettomuusdeskissä ollaan tyytyväisiä LUOVAn tuottamaan tietoon. ”LUOVA-järjestelmä on ulkoministeriön kriisipäivystäjän tärkeä työväline luonnononnettomuustilanteiden selvittämisessä. Sen valtti ei ole niinkään nopeus, vaan päivystäjän tekemät tärkeät arviot ko. onnettomuuden vaikutuksista. Kriisipäivystäjä saa muilta tahoilta ensitiedon esim. tapahtuneesta maanjäristyksestä, mutta suurimmaksi osaksi ilman vaikutusarvioita”, kertoo ulkoministeriön suuronnettomuusdeskin hallinnollinen avustaja Satu Rasijeff.

Satu Rasijeff muistuttaa, että etenkin omatoimimatkailijoiden tulisi tehdä matkalle lähteissään matkustusilmoitus ulkoministeriölle osoitteessa matkustusilmoitus.fi. ”Mahdollisessa kriisitilanteessa matkailijoihin ollaan yhteydessä matkustusilmoituksessa määriteltyjen yhteystietojen kautta. Heille tiedotetaan tapahtuneesta ja annetaan toimintaohjeita. Näiden viestien laatimisessa kriisipäivystäjä käyttää usein apunaan LUOVA-viestien kautta saatua informaatiota, joten tätä reittiä LUOVAssa tuotettu tieto välittyy viranomaisilta suoraan mahdollisesti apua tarvitseville.”