Tutkimus 9.11.2016

Älyliikenteen testausta edistetään Lapissa

Ilmatieteen laitos on jo vuosia tutkinut, miten liikenneturvallisuutta voitaisiin parantaa välittämällä paikallista sääinformaatiota suoraan ajoneuvoihin etenkin talviolosuhteissa. Älyliikenteen laajamittainen käyttöönotto vaatii kuitenkin avuksi isoja auto- ja laitevalmistajia.

Älyliikenteestä on puhuttu jo pitkään, mutta älyliikennepalvelujen saaminen arkipäiväiseen käyttöön on ollut hidasta. ”Jo pitkään on nähty, että jo olemassa olevaa osaamista ei saada jokapäiväiseen hyötykäyttöön, elleivät kansainväliset auto- ja laitevalmistajat ole mukana kehitystyössä. Ja sitä kautta tutkimuksesta päästään tuotekehityksen kautta palvelujen käyttöönottoon”, tiivistää Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Timo Sukuvaara. Tätä varten tarvitaan hyviä monipuolisia testiympäristöjä, jossa älyliikenteen erilaisia mahdollisuuksia voidaan testata esimerkiksi ajoneuvojen talvitestauksen yhteydessä. ”Tavoitteenamme onkin ollut rakentaa Sodankylään niin hyvä ja monipuolinen infrastruktuuri, että se houkuttelee myös suuria valmistajia. Tiesäätieto on kuitenkin kaikkia suuria toimijoita yhdistävä asia, jossa kaikki tarvitsevat samaa mittaustietoa”, Sukuvaara tähdentää.

Vastaavaa sääosaamista ja infrastruktuuria ei muualla ole tarjolla.

”Uskomme, että 5G-verkon, älyliikennepalvelujen, sääosaamisen ja haastavien talviolosuhteiden yhdistelmä on autonvalmistajille ja muille laitevalmistajille niin kiinnostava, että pääsemme tekemään yhteistyötä. Sukuvaara toivookin kansainvälisten autonvalmistajien oivaltavan yhteistyön hyödyt. ”Vastaavaa sääosaamista ja infrastruktuuria ei muualla ole tarjolla”, hän huomauttaa. Myös Muonioon kehitetään parhaillaan myös arktista älyliikenteen ja automaattiajamisen ekosysteemiä, joka kantaa nimeä Aurora. Sodankylän hankkeet eivät ole suoraan Aurora-hankkeita, mutta Ilmatieteen laitos tekee yhteistyötä myös Auroran kanssa muun muassa näiden hankkeiden puitteissa.

Mittausjärjestelmiä ja tutkimushankkeita

Sodankylän infrastruktuuri koostuu paitsi suljetusta testiradasta, myös mahdollisuudesta tehdä testejä todellisessa liikenneympäristössä. Sukuvaaran mukaan Sodankylän lentokentälle rakennetulla testiradalla on tarkoitus testata muun muassa autojen itsensä keräämää säätietoa eli sitä, miten ohiajavien ajoneuvojen reaaliaikainen havaintomateriaali voidaan kerätä tiesäätiedon tarkentamiseksi samaan aikaan kun ajoneuvoille tuotetaan myös reaaliaikainen säätieto aseman lähialueelta. ”Tiesääasema toimii siis langattomien älyliikennepalveluiden hotspottina”, Sukuvaara täsmentää.

ratakuva2
Sodankylän lentokentän ajoneuvotestausympäristö.

Lentokentän alueella on käytettävissä myös Lapin Ilmatieteellisessä tutkimuskeskuksessa vastaanotettavaa satelliittidataa. Tällä hetkellä tutkitaan sitä, miten satelliittien keräämää tietoa on mahdollista tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi routavaurioiden havaitsemiseen. ”Satelliittikuvista on varmasti löydettävissä muutakin tietoa älyliikenteen käyttöön, mutta tällä hetkellä aloittelemme routavaurioiden havaitsemisesta.”

Infrastruktuurien luomisen lisäksi käynnissä on monenlaisia tutkimushankkeita. Kuluvan vuoden syyskuussa on alkanut EAKR-rahoitteinen ”Älykkäät arktiset rekat” -hanke, joka koostuu 260 kilometrin mittaisesta tienpätkästä, jossa 6 rekkaa tekee mittauksia. Rekat muodostavat reaaliaikaisen liikkuvan testilaboratorion älyliikenteen ja tiesään tutkimukseen. Hankkeessa tuotetaan reaaliajassa toimiva tarkka paikallinen tiesääinformaatio ja -ennuste valitulle tieosuudelle Kevitsan ja Kemin välille rekkoihin asennettujen instrumenttien avulla. Rekkoihin on asennettu erilaisia instrumentteja, joilla voidaan mitata mm. tienpinnan olomuotoa eli onko tie märkä, jäinen vai kuiva sekä tienpinnan kitkaa. Esimerkiksi kitkamittauslaitteisto on jo kooltaan niin suuri, ettei se ei tule olemaan ratkaisu, joka toimii jokaisessa autossa, mutta esimerkiksi vuorobusseilta tai valituilta kuljetusliikennöitsijöiltä voitaisiin saada tulevaisuudessa tietoa tietyiltä pääreiteiltä. Samalla hankkeessa selvitetään, kuinka monta ajoneuvoa tarvitaan tuottamaan riittävän tarkkaa tietoa tiellä vallitsevista olosuhteista. Niin ikään EAKR-rahoitteisessa, joulukuussa starttaavassa Sod5G-hankkeessa rakennetaan älyliikenteen, tiesääpalveluiden ja 5G-verkon ajoneuvotestausympäristö Sodankylän lentokentän alueelle.

”Teknologia mahdollistaa sen, että tiesäätietoa voidaan tulevaisuudessa kerätä monista eri lähteistä. Yksi kaikille yhteinen haaste on tietysti myös se, miten eri lähteistä tulevien tietojen kokoaminen ja välittäminen tehdään toimivalla, ymmärrettävällä ja käyttäjäystävällisellä tavalla”, Sukuvaara tiivistää.