Tutkimus 15.2.2016

Ilmaston lämpeneminen heikentää Itämeren jäätä ja lisää tulvariskejä

Ilmaston lämpeneminen on muuttanut merkittävästi Itämeren ominaispiirteitä.

Jo tähän mennessä Itämeren ilman ja veden lämpötila ovat nousseet, jääolot heikentyneet, sademäärät ovat kasvaneet ja uusia eliölajeja on saapunut aiempien lajien harvinaistuessa.

Jatkossa ilmaston lämpeneminen tulee entisestään vaikuttamaan myös muun muassa Itämeren rannikoiden tulvaherkkyyteen ja ravinteiden valuntaan.

Ilmatieteen laitos osallistui mittavan arviointiraportin kirjoittamiseen yhdessä kahdeksan muun suomalaisen tutkimuslaitoksen kanssa. Kaikkiaan raporttiin on koottu tutkimustuloksia yhteensä 140 tutkijalta Itämeren rantavaltioista.

Ilmaston lämpeneminen on muuttanut Itämerta.

Lämpötilat nousevat ja tulvariskit kasvavat

Ilman lämpötila on raportin mukaan noussut Itämeren pohjoisilla alueilla yli asteen kymmenyksen vuosikymmenessä. Merkittävin muutos on tapahtunut Pohjanlahdella.

”Mikäli kasvihuonekaasujen kehitys jatkuu nykyisellään, tulevien sadan vuoden aikana Pohjanlahden vesi voi lämmetä jopa neljä astetta ja Itämeren jääpeite pienentyä 50-80 prosentilla”, Ilmatieteen laitoksen merentutkimusyksikön päällikkö Jari Haapala kertoo.

Valtamerten pinnan arvioidaan nousevan 0,4-0,8 cm vuosivauhdilla. Pohjoisen Itämeren alueella maa kohoaa kuitenkin samalla nopeudella. ”Toisaalta esimerkiksi Helsingissä kohoaminen ei riitä kumoamaan todennäköisintä valtamerien pinnan nousua. Eteläisellä Itämerellä maankohoamista ei tapahdu enää ollenkaan. Näillä alueilla rannikkotulvien lisääntyminen on todennäköistä”, Haapala muistuttaa.

Tutkimus tärkeää sopeutumisessa

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko Itämeren alueen luonnon monimuotoisuuteen. Erityisen huolestuttavaa muutoksessa on ulappaekosysteemin herkkyys: pieni muutos voi johtaa isompiin. Pahin uhkakuva Itämerellä on raportin mukaan meren makeutuminen ja ravinteiden valunnan lisääntyminen. Näiden ilmiöiden seurauksena Itämeri voi rehevöityä pahasti.

Kaikkiin raportin ennusteisiin sisältyy epävarmuuksia. Varmaa kuitenkin on, että Itämeren ympäristö muuttuu. Ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee ottaa huomioon päätöksenteossa, jotta meren kestävä käyttö turvataan myös tulevaisuudessa.

”Tutkimus- ja seurantatiedolla on tärkeä rooli tehtäessä päätöksiä muutokseen sopeutumisesta. Ilmatieteen laitoksella merentutkimusta on tehty 1800-luvun lopulta lähtien. Tänä päivänä vastuullamme on Itämeren lämpötilan, suolaisuuden, aallokon, vedenkorkeuden, virtauksien ja jääolojen havainnointi Suomessa”, Jari Haapala kertoo.