Tutkimus 1.9.2017

IPCC:n kuudennen arviointiraportin kirjoittaminen käynnistyy

Tiedeyhteisö laatii päätöksenteon tueksi 5-7 vuoden välein arvion ilmastonmuutoksen tutkimuksista. Arvioinnista vastaa Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). Tänä vuonna käynnistyy IPCC:n kuudennen arviointiraporttien (Sixth Assessment Report, AR6) sarjan kirjoitusprosessi.

Raportin tekoon osallistuu laaja joukko maailman johtavia asiantuntijoita. Raporttien luonnostekstit kierrätetään myös laajalti tutkijoiden ja viimeisteltäessä myös hallitusten asiantuntijoiden kommentoitavina. Esimerkiksi vuosina 2013 ja 2014 julkaistua IPCC:n viidettä arvointiraporttia kirjoitti 831 kirjoittajaa, jotka valittiin 3000 ehdokkaan joukosta. Mukana on viisi suomalaista kirjoittajaa.

Koska IPCC:n kirjoittajahaku AR6:een alkaa?

AR6 työryhmien (WG1, The physical science basis; WG2, Impacts, adaptation and vulnerability; WG3, Mitigation of climate change) kirjoittajahaku tulee tapahtumaan syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin.

Kuka voi hakea kirjoittajaksi Suomesta?

Raportit käsittelevät ilmastonmuutosta erittäin monipuolisesti, joten monen alan asiantuntijoita tarvitaan kirjoitustyöhön ja kommentointiin. Suomesta löytyy varmasti maailman huippututkijoita, jotka voivat antaa IPCC-prosessin käyttöön oman asiantuntemuksensa. Kirjoittajilta vaaditaan sekä laajaa ymmärrystä ilmastonmuutoksesta että syvää asiantuntemusta omalta alaltaan. Olennaista on tietysti olla myös aikaa perehtyä omaan tehtäväänsä, jos tulee valituksi. CV:stä olisi hyvä löytyä kansainvälisiä tieteellisiä julkaisuja ja työskentelyä ko. aiheen parissa aktiivisesti.

“Koko prosessi oli hyvin organisoitu ja kirjoitusvastuiden jako sujui porukan kesken kivuttomasti”, kertoo IPCC:n viidennen arviointiraportin kirjoittajana toiminut Veli-Matti Kerminen.

Saako kirjoittamisesta palkkion?

Kirjoittamisesta tai kommentoinnista ei makseta palkkioita. Suomen ympäristöministeriö tukee kirjoittajien osallistumista korvaamalla matkakustannuksia kirjoittajakokouksiin.

Mitä hyötyä siitä on Suomelle/tutkijalle?

Kirjoittajan pääsee työskentelemään yhdessä alansa kv. huippujen kanssa eli tämä on hyvä tilaisuus verkottua ja tutustua viimeisten viiden vuoden aikana ilmestyneisiin alan tutkimuksiin. Toisaalta samalla on mahdollisuus tuoda suomalaista osaamista näkyväksi. Kommentoinnissa on tärkeää tuoda esiin asiantuntemuksen lisäksi omat kokemukset ja huomiot luonnonolosuhteistamme ja yhteiskunnastamme.

Lisätietoja kirjoittajahausta:

http://ilmatieteenlaitos.fi/ipcc-kirjoittajia-haetaan

 

Teksti:
Kuvat:

Antonin Halas