Yleinen 15.3.2019

”Avaruustoiminta tukee arjen turvallisuutta maan päällä”

Satelliitit ovat ylivoimainen väline havainnoimaan laaja-alaisia ympäristön olosuhteita sekä ympäristössä tapahtuvia muutoksia. Satelliittihavainnoilla saadaan tietoa muun muassa ilmansaasteista, hiilidioksidin määrästä tai arktisen merijään laajuudesta. Avaruusteknologian avulla ymmärrämme paremmin olosuhteita maan päällä.

Avaruus- ja kaukokartoituskeskuksen johtaja Jouni Pulliainen, mitä Ilmatieteen laitos tekee avaruudessa?

”Satelliitit välittävät tietoa pohjoisten alueiden muutoksista. Ilmatieteen laitoksen Sodankylässä toimiva Arktinen avaruuskeskus vastaanottaa, arkistoi ja tallentaa satelliittidataa, josta jalostetaan edelleen tuotteita ja palveluita.

Johtaja Jouni Pulliainen.

Ilmatieteen laitos tuottaa ja välittää tietoa pohjoisten alueiden ympäristön ja ilmaston muutoksesta Euroopan sääsatelliittijärjestö EUMETSATin, Euroopan avaruusjärjestö ESAn, Euroopan unionin ohjelmien sekä eri maiden tutkimusorganisaatioiden ja yritysten kesken. Kansallisessa toiminnassa korostuu palvelujen toimitus viranomaiskäyttöön. Havaintotiedon avulla voidaan kehittää olosuhdepalveluja, kuten jää- ja tulvakarttoja, tai todentaa politiikkatoimia, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyjen tavoitteiden toteutumista.”

Avaruussääpalvelu parantaa lentoturvallisuutta

”Avaruussään muutokset voivat aiheuttaa häiriöitä satelliittien toiminnassa tai radio- ja paikannusyhteyksissä, lisätä lentomatkustajien saamaa säteilyannosta napa-alueiden ylittävillä lennoilla tai aiheuttaa ongelmia sähkönsiirtojärjestelmissä. Ilmatieteen laitos seuraa avaruussäätä 24/7 vuoden jokaisena päivänä ja tuottaa tietoa häiriöistä yhteiskunnan turvallisuuden ja lentoliikenteen tueksi. Avaruussäätutkimuksen pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää kykyä ennustaa avaruussäätä ja erityisesti sen rajuimpia ilmiöitä samaan tapaan kuin maanpäällistä säätä jo ennustetaan.”

Suomessa kehitetään kansainvälisesti korkeatasoista avaruusteknologiaa

”Ilmatieteen laitoksen kehittämiä mittalaitteita hyödynnetään planeettatutkimuksessa. Ilmatieteen laitoksella kehitetyt mittalaitteet mittaavat parhaillaan Marsin pinnalla kosteutta ja ilmanpainetta. Mittalaitteita kehitetään myös muiden planeettojen, kuten Jupiterin tutkimiseen.

Ilmatieteen laitoksen kehittämiä mittalaitteita hyödynnetään planeettatutkimuksessa.

Mitä paremmin tunnemme Maan kaltaisten planeettojen olosuhteita, sitä paremmin opimme ymmärtämään myös omaa planeettaamme.”

Yhteistyö Euroopan avaruusjärjestön kanssa mahdollistaa Suomen aktiivisen avaruustoiminnan

”Tiivis yhteistyö Euroopan avaruusjärjestö ESAn kanssa on välttämätöntä suomalaisen avaruussektorin kehitykselle. Eurooppalaisen tutkimustyön ydintoiminnot tapahtuvat ESAn puitteissa, minkä seurauksena Suomen osallistuminen laajoihin avaruusalan EU-hankkeisiin ei ole mahdollista ilman ESA-toiminnan luomaa perustaa.

Suomen on tärkeä toimia aktiivisesti yhteistyössä ESAn kanssa, jotta olemme tulevaisuudessakin avaruuden hyödyntämisen ja avaruusalan teknologisen kehityksen eturintamassa.”