Yleinen 14.3.2019

”Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen säähän jo nyt”

Laadukas ja ajantasainen olosuhdetieto on turvallisen ja toimivan yhteiskunnan edellytys. Ilmatieteen laitos tukee yhteiskunnan toimintaa 24/7 vuoden jokaisena päivänä tuottamalla tietoa sää- ja meriolosuhteista, ilmastonmuutoksesta sekä näiden vaikutuksista.

Sää-, meri- ja ilmastopalvelukeskuksen johtaja Jussi Kaurola, miten säätietoa hyödynnetään nyt ja tulevaisuudessa?

”Sään vaikutusten arviointi päätöksenteossa on yhä tärkeämpää yhteiskunnan digitalisoituessa ja sääherkkyyden kasvaessa. Ilmatieteen laitos kehittää uusia palveluja olosuhteiden vaikuttavuuden kannalta. Tietoa tarvitaan sekä lyhyen että pitkän aikavälin päätöksenteon ja varautumisen tueksi.

Suomalaiset tekevät säähän pohjautuvia päätöksiä arjen valinnoista aina elinkeinoelämän sujuvuuteen ja tuottavuuteen. Sääilmiöiden haitallisiin vaikutuksiin varautuminen ja päätöksenteko edellyttävät äärevien sääilmiöiden tarkkaa ennustamista, ennakkovaroitusjärjestelmää, sekä tietoa ilmastonmuutoksen etenemisen vaikutuksista yhteiskuntamme toimintaan.”

Uusi teknologia parantaa sää- ja olosuhdetiedon tarkkuutta

”Jotta sää- ja olosuhdetiedon ajallista ja paikallista tarkkuutta voidaan edelleen kehittää, suurteholaskennan, havaintoverkoston sekä sää- ja merimallikehityksen tueksi tarvitaan uusia menetelmiä, kuten liikennevälineiden tuottamaa reaaliaikaista olosuhdetietoa sekä kansalaishavaintoja. Tämä edellyttää avointa tietoaineistojen saatavuutta ja välitystä yhteiskunnan eri toimijoiden välillä.

Johtaja Jussi Kaurola.

Ennusteiden tekemisessä tarvitaan suurteholaskentaa, ja siinä kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti. Pohjoismaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet, ja vuonna 2018 aloitimme yhteisen ennustetuotannon Ruotsin ja Norjan ilmatieteen laitosten kanssa maidemme lähialueille.”

Uudet liikennemuodot tarvitsevat uudenlaista säätietoa

”Liikennesektorilla on tapahtumassa useita merkittäviä muutoksia. Yksi niistä on liikkumisen muuttuminen yksittäisistä matkaketjun osista liikkumisen kokonaispalveluksi (Mobility as a Service, MaaS). Tämä asettaa uudenlaiset vaatimukset olosuhdetietojen tarkkuudelle, reaaliaikaisuudelle ja tietojen yhtenäisyydelle.

Vielä nykyisin yksittäinen liikkuja tulkitsee itse sää- ja olosuhdetietoja suunnitellessaan matkaansa. Jatkossa tietoa voi koostaa esimerkiksi matkaketjun tarjoaja, jolloin tiedon analysointi ja johtopäätökset tulee aina tehtyä samalla tavalla. Vastaavasti liikennejärjestelmää ohjataan yhtenäisen olosuhdetiedon pohjalta.

Toinen merkittävä tulossa oleva muutos on autonominen liikenne.

Toinen merkittävä tulossa oleva muutos on autonominen liikenne. Tässä tarpeet ja näkymät ovat samankaltaiset kuin liikenteen kokonaispalvelussa: olosuhteista tarvitaan hyvin tarkka tilannekuva, ja tiedot menevät suoraan ajoneuvon ohjausjärjestelmään. Autonomisessa liikenteessä tiedon laadun vaatimus on erittäin korkea, sillä virheelliset tai epätarkat olosuhdetiedot voivat vaikuttaa merkittävästi liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, ja jopa aiheuttaa pahoja onnettomuuksia.

Nouseva teema on myös vaikuttavuusennusteet. Tällöin arvioidaan esimerkiksi tulevan poikkeuksellisen voimakkaan lumisateen vaikutuksia eri liikkumisen palveluihin ja liikennejärjestelmän eri osiin. Näillä ennusteilla voidaan paremmin varautua tuleviin häiriöihin sekä ohjata liikkujia ennakkoon oikeisiin valintoihin.”

Muutokset Suomen sääolosuhteissa voimistuvat

”Ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen säähän jo nyt. Jos ilmastonmuutoksen etenemistä ei pystytä hillitsemään, muutokset Suomen sääolosuhteissa voimistuvat. Suomessa ilmasto lämpenee noin kaksi kertaa niin nopeasti kuin maapallolla keskimäärin.  Suomessa kylmästä ajasta tulee todennäköisesti lauhempi ja äärimmäisen kylmät jaksot vähenevät. Toisaalta lämpimästä vuodenajasta tulee nykyistä kuumempi, ja odotettavissa on aiempaa useammin lämpöaaltoja ja kuivuutta. Sääilmiöistä, kuten lämpöaalloista tai sadejaksoista, voi tulla pitkäkestoisempia kuin nyt. Muuttuva ilmasto lisää entisestään ajantasaisen olosuhdetiedon merkitystä.”