Yleinen 20.3.2019

”Tutkimustiedon saatavuus on fiksun päätöksenteon edellytys”

Ilmatieteen laitos hankkii ja ylläpitää luotettavaa tietoa ilmakehän ja merien fysikaalisesta tilasta, kemiallisesta koostumuksesta ja ilmastosta sekä tekee ilmakehään, meriin ja avaruuteen liittyvää tutkimusta.

Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja Ari Laaksonen kertoo, miksi tutkitun tiedon saatavuus on tärkeää.

”Tieteen ja tutkimuksen keinoin on ratkaistu lukuisia ihmiskunnan haasteita, ja tieteen saavutukset vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Esimerkiksi sään ennustaminen on parantunut vuosien mittaan huimasti meteorologisen tutkimuksen ansiosta. Tutkittu tieto myös auttaa tekemään järkeviä ja kauaskantoisia päätöksiä haastavien teemojen, kuten ilmastonmuutoksen, suhteen.”

Avoin tiede edesauttaa tutkimustulosten hyödyntämistä

Tieteellinen johtaja Ari Laaksonen.

”Tutkimuksemme tuottaa päätöksenteon tueksi kansainvälisesti vertaisarvioitua ja mitattavasti vaikuttavaa tietoa. Tutkimuksessamme kehitetyt laskentamallit ja -menetelmät ovat päivittäisessä käytössä yhteiskunnassa.

Tutkimustieto ei saa jäädä vain tiedeyhteisön sisälle. Tutkimustiedon on oltava saatavilla helpossa ja ymmärrettävässä muodossa, jotta sitä voidaan hyödyntää päätöksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä edellyttää koulutusta sekä riittäviä resursseja tutkimustiedon viestintään.

Tieteen avoimuutta on edistettävä, jotta tutkimustuloksia voidaan hyödyntää mahdollisimman laaja-alaisesti.”

Pitkäjänteinen tutkimus edellyttää kestävää rahoitusta ja riittäviä resursseja

”Suomalaisen tutkimuksen kansainvälinen kilpailukyky on vahvasti riippuvainen riittävistä resursseista: rahoituksesta, laskentakapasiteetista ja huippuosaajista. Ympäristössä – ilmakehässä, ilmanlaadussa, merten fysikaalisissa ominaisuuksissa tai lähiavaruudessa – tapahtuvien muutosten tutkimus edellyttää pitkäjänteistä ja laadukasta mittaustietoa.

Mittaus- ja havaintotietoja tarvitaan sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Se edellyttää kansainvälistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi satelliittihavaintotoimintaa voidaan kehittää.

Tiedon tuottaminen ja käsittely edellyttävät myös riittävää suurteholaskentakapasiteettia. Tieteellinen laskenta on ainoa keino ennustaa tulevaisuutta ilmakehätieteiden alalla.”